โครงการสำนึกรักบ้านเกิดหาแหล่งน้ำและน้ำดื่มที่สะอาด

กลุ่มบริษัท WPM GROUP โดยคุณวัชระ รูปเตี้ย และคณะ มอบเงินเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน วางแผนการวางระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ให้แก่นักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ฝึกฝนเรียนรู้ในการศึกษาการกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รับมอบโดยคุณวราลี ซุ้นซิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเขียด (เพียรนุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 กับโครงการสำนึกรักบ้านเกิดหาแหล่งน้ำและน้ำดื่มที่สะอาดมอบให้แก่โรงเรียนWorldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days