บรรยาย "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ"

บริษัทในเครือ WPM GROUP ได้ร่วมกับทางกรุนด์ฟอส มาให้ความรู้กับนักศึกษาในโครงการอบรมบรรยายหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ" วันที่ 26 พ.ย. 2563 กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (พืชศาสตร์) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days