ตำแหน่ง พนักงานขาย 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 • มีใจรักในงานขาย มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
 • มีความรู้ด้านการบัญชี มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 • ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการทำงาน
 • มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า PLC 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 • ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการทำงาน และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความสามารถเซ็ทค่า PLC
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 • ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการทำงาน และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถประกอบตู้คอนโทรลได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง พนักงานส่งของ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เป็นคนขยัน
 • ตรงต่อเวลา
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days