บริษัทในเครือ WPM Group ได้เริ่มก่อตั้งจากวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร และชอบที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การสะสมประสบการณ์ต่างๆ ด้านธุรกิจ ผนวกกับความมานะอดทน และความจริงใจที่มีให้กับลูกค้า ทำให้ WPM Group ประสบผลสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกร มาโดยตลอด ภายใต้สโลแกน ที่ว่า จริงใจ ชัดเจน

บริษัทในเครือ WPM Group ได้ขยายกิจการออกเป็น 5 สาขา เพื่อรองรับลูกค้าทุกภาคส่วนธุรกิจ รวมถึงการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ปั๊มน้ำ มอเตอร์ เกียร์ พัดลม โบล์เวอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงให้คำปรึกษา บริการติดตั้ง และบริการซ่อมสินค้า

Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days