สนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์

กลุ่มบริษัท WPM Group ร่วมกับ พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ ภัทรภาณุ ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน และ น้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 15 กันยายน 2564

Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days