ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีพัฒนาราม ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ณ วัดศรีพัฒนาราม ตำบลตาเซะ  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 (ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีจากแรงศรัทธาของพุทธบริษัท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างกำแพงรอบโบสถ์ บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ทอดกฐินครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ขอให้ท่านจงสำเร็จในกิจการงาน มีความก้าวหน้าในชีวิต สัมฤทธิ์ผลโดยชอบธรรม เป็นนิตย์เทอญ

Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days