คนสงขลาคนต้นแบบ

โดยนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนสงขลาคนต้นแบบอำเภอบางกล่ำ ในงานวันสงขลา ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา แก่นายวัชระ รูปเตี้ย บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือดับบลิว พี เอ็ม กรุ๊ป