ถวายการเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องกรองน้ำ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ พร้อมบูรณะถังเก็บน้ำ และได้ทาสี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 บริษัทในเครือ WPM Group ถวายการเจาะบ่อบาดาลขนาด 3 นิ้ว ความลึก 100 เมตร ใช้ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส รุ่น SQ2-55 พร้อมเครื่องกรองน้ำ 40 เซนติเมตร ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ พร้อมบูรณะถังเก็บน้ำ และได้ทาสีใหม่ ให้กับวัดบางเขียด (เพียรนุกูล)

Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days