“เสวนา...ประสาพี่-น้อง” WPM Group & Talent Codex

“เสวนา...ประสาพี่-น้อง”  WPM Group & Talent Codex

THE POWER OF SELF-AWARENESS สัมมนาเชิงปฏิบัติ เพื่อความเข้าใจและนำไปใช้งานได้จริง (Real-Life Learning & Practise) วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

    • รู้ตัวตน ในมุมมองที่ไม่เคยรู้

    • สร้างพลังด้านบวกไปสู่ความสำเร็จ

ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารที่มากประสบการณ์จากหลายบริษัท นำโดยคุณพรทิพย์  วิพัฒนพร CEO บริษัท ทาเลนท์ โคเด็กซ์  (ประเทศไทย) จำกัด

    • การ “สร้างพันธมิตรด้าน ESCO”  เพื่อการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่  

        โดยคุณครรชิต วิเศษสมภาคย์ บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

    • แนวทางการบริการ “ธุรกิจของรุ่นที่ 2 “ 

        โดยคุณปรัชญา วงษ์นาคเพ็ชร์ บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด

    • ทิศทางของ WPM และการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

        โดยคุณวัชระ รูปเตี้ย บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

    • การดำเนินธุรกิจ เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด 19 

        โดยคุณเอกวัสส์ พงษ์นริศร บริษัท ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

    • จุดเปลี่ยน และมุมมองชีวิตของผู้บริหารที่เลือกกลับมาชีวิตแบบ “Slow Life” 

        โดยคุณแสงเพชร ตันทะอธิพานิช  แทนคุณแผ่นดิน


Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days