รวมพลังแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

โครงการรวมพลังแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ในวันที่ 25 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นที่ทราบดีว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ประชาชนทุกคนต่างต้องเผชิญกับความลำบาก เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยไปด้วยกัน

โดยมีผู้ร่วมสมทบบริจาค ดังต่อไปนี้

1. บริษัทในเครือ ดับบลิว พี เอ็ม กรุ๊ป 
2. คุณพันธวิชญ์ ขวัญทองเย็น
3. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
4. คุณพัชนิดา บุญเต็ม
5. คุณพรกมล ฉิมฤทธิ์
6. พี่เป้า ร้านน้ำชาปากพยูน สาขาโคกเมา
7. คุณกิตติศักดิ์ ธันยวัชร์เดชากิจ บริจาค
8. พี่แอ๋ว เมืองใหม่หินอ่อน และครอบครัว
9. คุณไพสิทธิ รักณรงค์ 
10. คุณวิรัช อส.อำเภอบางกล่ำ 
11. คุณพัทธนันท์ พงศ์มหัทธนะ 
12. ผู้จัดการป๊อดและทีมงาน บริษัท สหมอเตอร์ จำกัด
13. เจ๊นี และครอบครัว 

บริษัทในเครือ ดับบลิว พี เอ็ม กรุ๊ป ขอบคุณที่เข้าร่วมบริจาค หรือช่วยบอกต่อโครงการ และช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days