โบลเวอร์ Novax รุ่น Root Blower NVD ( for Disgharge )

โบลเวอร์สำหรับงานดูดและเป่า
สถานะสินค้า In Stock
0.00
0.00

คุณสมบัติ

 • ให้แรงดันที่สูง
 • อัตราการไหลอากาศ 1.02-149.4 cmm.
 • ขนาดมอเตอร์ 3.237 kW - 302.6 kW
 • ความดัน 1000 - 8000  bar
 • มีระบบหล่อเย็นลูกปืน
 • จารบีคุณภาพสูง
 • อากาศปราศจากน้ำมัน 100%
 • บำรุงรักษาง่าย
 • การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย

คุณสมบัติ

 • ให้แรงดันที่สูง
 • อัตราการไหลอากาศ 1.02-149.4 cmm.
 • ขนาดมอเตอร์ 3.237 kW - 302.6 kW
 • ความดัน 1000 - 8000  bar
 • มีระบบหล่อเย็นลูกปืน
 • จารบีคุณภาพสูง
 • อากาศปราศจากน้ำมัน 100%
 • บำรุงรักษาง่าย
 • การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย


Specification


ไฟล์เอกสาร จำนวนการดาวน์โหลด

Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days