โบลเวอร์ Norvax รุ่น Ring Blower NVT

โบลเวอร์สำหรับงานดูดและเป่า
สถานะสินค้า In Stock
0.00
0.00

คุณสมบัติ                

 • ให้แรงดันที่สูง
 • อัตราการไหลอากาศ 40-1250 cmm.
 • มีระบบหล่อเย็นลูกปืน
 • จารบีคุณภาพสูง
 • อากาศปราศจากน้ำมัน 100%
 • บำรุงรักษาง่าย
 • การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย
 • แรงลม และแรงดันสม่ำสมอ ทำให้ระบบของลูกค้าเสถียรมากขึ้น
 • มีระบบหล่อเย็นลูกปืน ทำให้ยืดอายุการใช้งานลองลูกปืน และ มอเตอร์
 • จารบีคุณภาพสูง ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
 • อากาศปราศจากน้ำมัน 100% ทำให้ไม่มีกลิ่นหรือไอน้ำมันในระบบ
 • บำรุงรักษาง่าย ทำให้ลดภาระของช่างซ่อมบำรุง
 • เสียงรบกวนต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน ลดมลภาวะทางเสียง
 • กรณี ผลิตเครื่องจักร ลูกค้ามั่นใจระบบการทำงานของเครื่องจักร สร้างความเชื่อมั่น
 • ราคาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต และการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ                

 • ให้แรงดันที่สูง
 • อัตราการไหลอากาศ 40-1250 cmm.
 • มีระบบหล่อเย็นลูกปืน
 • จารบีคุณภาพสูง
 • อากาศปราศจากน้ำมัน 100%
 • บำรุงรักษาง่าย
 • การทำงานของพัดลมมีเสียงรบกวนน้อย
 • แรงลม และแรงดันสม่ำสมอ ทำให้ระบบของลูกค้าเสถียรมากขึ้น
 • มีระบบหล่อเย็นลูกปืน ทำให้ยืดอายุการใช้งานลองลูกปืน และ มอเตอร์
 • จารบีคุณภาพสูง ทำให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
 • อากาศปราศจากน้ำมัน 100% ทำให้ไม่มีกลิ่นหรือไอน้ำมันในระบบ
 • บำรุงรักษาง่าย ทำให้ลดภาระของช่างซ่อมบำรุง
 • เสียงรบกวนต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยต่อการทำงาน ลดมลภาวะทางเสียง
 • กรณี ผลิตเครื่องจักร ลูกค้ามั่นใจระบบการทำงานของเครื่องจักร สร้างความเชื่อมั่น
 • ราคาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต และการซ่อมบำรุง


Specification


ไฟล์เอกสาร จำนวนการดาวน์โหลด

Worldwide Shipping

Free Shipping On Order Over xxx

Order Online Service

Free return products in 30 days

Payment

Secure System

Return 30 Days

Free return products in 30 days