Untitled Document
Untitled Document
 
ท่อและอุปกรณ์ PVC
ชื่อสินค้า : อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
รายละเอียด :

ข้อต่อท่อพีวีซีสำหรับใช้ในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ มีสีฟ้า และสีเทา

- ชนิดผลิตจากเครื่องจักร

- ชนิดผลิตจากท่อ

 
     
Untitled Document

: watchara@worldpump-wpm.com
: kornwiphob@hotmail.com
: Check E-Mail