Untitled Document
Untitled Document
 
ท่อและอุปกรณ์ PVC
ชื่อสินค้า : อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ
รายละเอียด :

ข้อต่อท่อพีวีซีสำหรับใช้ในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ มีสีฟ้า และสีเทา

- ชนิดผลิตจากเครื่องจักร

- ชนิดผลิตจากท่อ

 
     
Untitled Document
watchara@worldpump-wpm.com , prwpm@hotmail.com : Check E-Mail
prem@worldpump-wpm.com , kornwiphob@hotmail.com